De eerste opbrengsten van ‘Brieven naar de groene hel’

In december 2013 hebben we de eerste auteursopbrengsten van de verkoop van het boek Brieven naar de groene hel overgemaakt naar twee doelen in West-Papoea en twee doelen in Tanzania. In alle gevallen gaat het om kleinschalige projecten in de gezondheidszorg.

moederenkindIn het centrale gedeelte van de Indonesische provincie Papua, ligt de Baliemvallei. Hier realiseert de Stichting Manusia Papua een kliniek voor moeder- en kindzorg. Het gebied ligt vrij afgelegen en is alleen via de lucht te bereiken. Vooral buiten de hoofdplaats Wamena leven de mensen nog op traditionele wijze. Sinds 2011 is deze kliniek operationeel.

In Waena, niet ver van de hoofdstad Jayapura vanPapoea, werkt Dr. Hian Oei als oogarts. Hij verricht er oogoperaties en heeft een oogheelkundige polikliniek opgezet. De Stichting Papoea Steunfonds heeft connecties met Dr Oei en draagt zorg dat de donatie ten goede komt van de exploitatie van de oogkliniek.

babatiDe Stichting Kilimanjaro richt zich op de gezondheidszorg in Tanzania en organiseert cursussen voor zowel Tanzaniaanse als Nederlandse artsen in Tanzania. Enerzijds zorgt dit voor contacten en uitwisseling van ervaring, anderzijds levert dit fondsen op die in gezondheidszorgprojecten worden gestoken. Ook op andere wijzen worden gelden geworven. Een recent project is de realisatie van een verloskamer en een operatiekamer voor kleine verrichtingen in een gezondheidscentrum in Babati, 150 kilometer ten zuidwesten van Arusha.

De Stichting Tweega Medica zendt op ouderwetse wijze artsen uit naar ziekenhuizen in Tanzania. Dit is broodnodig, want in het land zijn gewoon niet genoeg artsen terwijl de rurale gezondheidszorg nog steeds een van de meest urgente uitdagingen in de ontwikkeling van Tanzania is. De Stichting is nu bezig om een kinderarts naar het ziekenhuis Haydom te krijgen. Mogelijk wil Tweega in de toekomst ook weer en arts in Bukumbi stationeren!

Alle vier zijn het voorbeelden van initiatieven van betrokken mensen die zich, veelal vanuit hun vroegere ervaring, inzetten voor de derde wereld. De gezondheidszorg leent zich met name voor een dergelijke inspanning, want uiteindelijk zijn ziekte en pijn absolute factoren. Een goede gezondheid onder de bevolking is immers geen luxe maar een beginvoorwaarde voor de ontwikkeling van een dorp, streek of land.